EN
 

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه کمربندی غربی دماوند شرکت کندوان پارس

بازدید جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی از پروژه‌ کمربندی غربی شهرستان دماوند شرکت کندوان پارس