EN
 
About us

HSE

HSE


  ماهیت پروژه های ساخت به گونه ای است که همواره سرشار از عدم قطعیت و خطرهای متعدد می باشند. بنابراین مدیریتی قوی که بتواند آنها را درنظر گرفته و کنترل کند، اهمیت ویژه ای دارد.

 HSE که نام آن برگرفته از کلمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست است، پیش نیازی ضروری برای همه شرکتهای ساخت می باشد. هدف اصلی این سیستم محافظت جسم و روح افراد از بیماریها و آسیبهای فیزیکی است و همچنین تمام مسائلی که می تواند امور زیست محیطی را تحت الشعاع قرار دهد، پوشش می دهد. در این راستا، شرکت ساختمانی کندوان پارس، سیستم مهندسی HSE را به عنوان عاملی مهم برای کاهش ریسکها تا حد قابل قبول و تامین رضایت کارفرمایان محترم یافته است. به همین منظور با بهره بردن از افراد متخصص و با تجربه اقدام به تاسیس واحد مدیریت HSE در دفتر مرکزی و در هریک از پروژه ها نموده است.

  اهداف سیستم مدیریت HSE در شرکت کندوان پارس به شرح ذیل می باشد:

  • محافظت، ارتقاء و بهبود سلامتی و تندرستی پرسنل
  • کاهش و مدیریت مواجهات شغلی پرسنل و پیمانکاران
  • فراهم آوردن محیط کاری ایمن و سلامت
  • محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی
  • پیشگیری و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی
  • استفاده موثر و کارا از منابع
  • درنظر گرفتن اثرات زیست محیطی منابع، محصولات و خدمات ارائه شده در تمامی مراحل اجرای پروژه
  • آموزش مستمر پیمانکاران و پرسنل برای دستیابی هرچه بهتر اهداف تعیین شده