EN
 

واحد کنترل کیفی شرکت کندوان پارس

واحد کنترل کیفیت این شرکت با در اختیار داشتن آزمایشگاه‏ های مجهز در موضوعات بتن، آسفالت، مصالح سنگی و انواع قیـر، نظارت کامل بر کلیه مواد و محصولات راه‌سازی دارد. رویکرد اصلی شرکت نیز رسیدن به مرحله تضمین کیفیت است، تا جایی که تولید محصولات در سطح قابل قبول استانداردها با تعریف فرآیندهای مشخص تضمین گردد. این واحد ضمن کنترل و تضمین کیفیت تمامی محصولات تولیدی و مصرفی شرکت کندوان پارس، خدمات آزمایشگاهی به سایر مشتریان ارائه می ‏دهد.